Những khái niệm cơ bản về An toàn thông tin

Hệ thống thông tin được chia thành 3 phần chính: phần cứng, phần mềm và kết nối với mục đích ...
Chi tiết

Chuyên gia chống hacker đang thiếu hụt trầm trọng

Hơn 40% công ty trên thế giới đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt chuyên gia an ninh mạng ...
Chi tiết

Nội dung kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin

hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin
Các nội dung cơ bản của kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin hệ thống thông tin Các sản ...
Chi tiết

Danh mục văn bản pháp luật quy định an toàn thông tin

Quy định an toàn thông tin
Các văn bản pháp luật quy định an toàn thông tin năm 2023 Danh sách văn bản quy phạm pháp ...
Chi tiết

Quy trình triển khai dự án ứng dụng CNTT

Dự án ứng dụng CNTT
Trong cơ quan nhà nước, dự án ứng dụng CNTT cần phải được lập, triển khai theo các quy định ...
Chi tiết

Hướng dẫn lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư CNTT

Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Lập báo cáo nghiên cứu khả thi
Để xây dựng dự án CNTT nói chung và số hóa tài liệu nói riêng, bước đầu tiên cần lập ...
Chi tiết

Hướng dẫn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi

Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Lập báo cáo nghiên cứu khả thi
Để xây dựng dự án CNTT nói chung và số hóa tài liệu nói riêng, bước đầu tiên cần lập ...
Chi tiết

Hướng dẫn xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin

An toàn thông tin
Để chuẩn bị cho chính phủ điện tử, tích hợp, liên thông dữ liệu; Bộ TTTT đã ra nhiều văn ...
Chi tiết

Hướng dẫn số hóa hộ tịch

Số hóa hộ tịch
Số hóa hộ tịch là gì? – Số hóa Sổ hộ tịch là quá trình thu thập, phân loại, scan/chụp và tạo lập các ...
Chi tiết

03 cách trích xuất dữ liệu từ file pdf

trích xuất dữ liệu pdf
Đối với dự án số hóa tài liệu thông thường, có nhiều khâu cần thực hiện, trong đó quan trọng ...
Chi tiết