Phân biệt pdf 1 lớp và pdf 2 lớp

các loại file pdf
File pdf là gì? PDF – Portable Document Format nghĩa là Định dạng Tài liệu Di động là một định ...
Chi tiết

Sản phẩm số hóa tài liệu

sản phẩm số hóa
Hiện nay, phổ biến có một số loại dự án số hóa sau: số hóa tài liệu, số hóa di ...
Chi tiết

Hướng dẫn số hóa dữ liệu đất đai

Số hóa dữ liệu đất đai
Cơ sở dữ liệu đất đai là gì? Cơ sở dữ liệu đất đai là một trong sáu cơ sở ...
Chi tiết

Pdf và pdf/a đâu là khác biệt?

pdf và pdf/a
Trong số hóa tài liệu hiện nay, đều yêu cầu tài liệu giấy chuyển thành tài liệu điện tử định ...
Chi tiết

Những tiêu chuẩn số hóa tài liệu

tiêu chuẩn số hóa tài liệu
Hiện nay, chuyển đổi số đang được đẩy mạnh tại Việt Nam, trong đó công tác số hóa tài liệu ...
Chi tiết

Các loại máy scan tài liệu thường dùng

máy scan tài liệu
Scan tài liệu là gì? Scan tài liệu là việc chuyển dữ liệu, hình ảnh, tài liệu giấy bản cứng ...
Chi tiết

Tư vấn lập dự án số hóa tài liệu

Số hóa tài liệu là gì? Số hóa tài liệu là quá trình chuyển đổi các tài liệu phổ thông ...
Chi tiết

Những phần mềm nén pdf hay nên dùng trong số hóa tài liệu

Nén file pdf là một khái niệm xuất hiện khi thực hiện số hóa tài liệu. Với quy mô hàng ...
Chi tiết

Hướng dẫn Lập dự toán số hóa tài liệu theo QĐ 1595/QĐ-BTTTT

dự toán số hóa tài liệu theo 1595
Các cách lập dự toán số hóa tài liệu Khi tư vấn lập dự án số hóa cho Nhà nước, ...
Chi tiết

Hướng dẫn lập dự toán số hóa tài liệu theo TT 04/2014/TT-BNV

dự toán số hóa tài liệu
Các cách lập dự toán số hóa tài liệu Khi tư vấn lập dự án số hóa cho Nhà nước, ...
Chi tiết