Quy trình triển khai dự án ứng dụng CNTT

Dự án ứng dụng CNTT
Trong cơ quan nhà nước, dự án ứng dụng CNTT cần phải được lập, triển khai theo các quy định ...
Chi tiết

Hướng dẫn lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư CNTT

Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Lập báo cáo nghiên cứu khả thi
Để xây dựng dự án CNTT nói chung và số hóa tài liệu nói riêng, bước đầu tiên cần lập ...
Chi tiết

Hướng dẫn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi

Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Lập báo cáo nghiên cứu khả thi
Để xây dựng dự án CNTT nói chung và số hóa tài liệu nói riêng, bước đầu tiên cần lập ...
Chi tiết

Hướng dẫn số hóa hộ tịch

Số hóa hộ tịch
Số hóa hộ tịch là gì? – Số hóa Sổ hộ tịch là quá trình thu thập, phân loại, scan/chụp và tạo lập các ...
Chi tiết

Hướng dẫn số hóa dữ liệu đất đai

Số hóa dữ liệu đất đai
Cơ sở dữ liệu đất đai là gì? Cơ sở dữ liệu đất đai là một trong sáu cơ sở ...
Chi tiết

Hướng dẫn Lập dự toán số hóa tài liệu theo QĐ 1595/QĐ-BTTTT

dự toán số hóa tài liệu theo 1595
Các cách lập dự toán số hóa tài liệu Khi tư vấn lập dự án số hóa cho Nhà nước, ...
Chi tiết

Hướng dẫn lập dự toán số hóa tài liệu theo TT 04/2014/TT-BNV

dự toán số hóa tài liệu
Các cách lập dự toán số hóa tài liệu Khi tư vấn lập dự án số hóa cho Nhà nước, ...
Chi tiết

Hướng dẫn lập dự toán số hóa tài liệu theo thông tư 194/2012/TT-BTC

dự toán số hóa tài liệu
Các cách lập dự toán số hóa tài liệu Khi tư vấn lập dự án số hóa cho Nhà nước, ...
Chi tiết