số hóa tài liệu

Xem thêm
trích xuất dữ liệu pdf

03 cách trích xuất dữ liệu từ file pdf

Đối với dự án số hóa tài liệu thông thường, có nhiều khâu cần thực …

các loại file pdf

Phân biệt pdf 1 lớp và pdf 2 lớp

File pdf là gì? PDF – Portable Document Format nghĩa là Định dạng Tài liệu …

sản phẩm số hóa

Sản phẩm số hóa tài liệu

Hiện nay, phổ biến có một số loại dự án số hóa sau: số hóa …

pdf và pdf/a

Pdf và pdf/a đâu là khác biệt?

Trong số hóa tài liệu hiện nay, đều yêu cầu tài liệu giấy chuyển thành …

tiêu chuẩn số hóa tài liệu

Những tiêu chuẩn số hóa tài liệu

Hiện nay, chuyển đổi số đang được đẩy mạnh tại Việt Nam, trong đó công …

AN TOÀN THÔNG TIN

Xem thêm
image

Những khái niệm cơ bản về An toàn thông tin

Hệ thống thông tin được chia thành 3 phần chính: phần cứng, phần mềm và …

hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin

Nội dung kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin

Các nội dung cơ bản của kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin hệ …